ကုိယ့္ ဘေလာဂ့္ မွာ စာလုံး ကေလးေတြ ကုိ ေရးျပတဲ့ အခါ မွာ ကုိယ္ က သတိ ထားေစခ်င္တဲ့ စာလုံးကေလးေတြ ကုိ ေဖာ္ျပခ်င္တဲ့အခါ မွာ စာလုံးကုိ Bold တင္တာတုိ႕ Italic ထားတာတုိ႕ ဘာတုိ႕ကုိ သုံးျပီးေတာ့ ေရးၾကတာေပါ့ .. အခု ကေတာ့ စာလုံးေလးေတြ ကုိ ခုန္ေနေအာင္လုပ္တာတုိ႕ .. ေနာက္ က background ကေလးနဲ႕ ထားတာတုိ႕ကုိ ပါ .. Html ကို အေတာ္ အသင့္ သိ ထားတဲ့ လူေတြ အတြက္ကေတာ့ လြယ္လြယ္ ေလးပါ .. မသိေသးေသာသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ .. သိေသာသူမ်ား အတြက္ ေတာ့ ေက်ာ္ျပီးေတာ့ ဖတ္သြားေပးၾကပါ .. :D .Bold တင္တာ underline တားတာ Italic ထားတာေတြ ကေတာ့ သိၾကမွာပါ .. ေရးလုိ႕ ရတာကေလးေတြ ကုိ ေအာက္ မွာေရးလုိက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ... (၆) မ်ဳိးေရးထားလုိက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ..

အခုေအာက္က ေတာ့ ကုိယ္ေရးတဲ့ စာလုံး ကုိ ေဘးက ေနျပီးေတာ့ ေဘာင္ခတ္တာကေလးပါ .. နမူနာပုံစံ ကေလးကုိ ၾကည့္ၾကည့္ပါဦး ...

နမူနာပုံစံကေလးပါ

အဲဒီ့ လုိကေလးေရးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေအာက္ကကုဒ္ကေလးနဲ႕ ေရးလုိ႕ရပါတယ္ ..
<span style="border: 2px solid rgb(30, 0, 255);">သင္ေရးခ်င္ေသာစာ</span>


ေနာက္တစ္မ်ဳိးကေတာ့ ကုိယ္ေရးထားတဲ့ စာကုိ မဟုတ္ဘူးတုိ႕ဘာတုိ႕ ေျပာခ်င္တဲ့ အခါမွာသုံးတာပါ ..

နမူနာပုံစံကေလးပါ

ေရးမယ္ဆုိရင္ေတာ့

<s>သင္ထည့္ခ်င္ေသာစာ</s>


ေနာက္တစ္မ်ဳိးကေတာ့ ကုိယ္ထင္ရွားေစခ်င္တဲ့ စာလုံးရဲ႕ေနာက္မွာ ေနာက္ခံအေရာင္ထည့္တာပါ ..

နမူနာပုံစံကေလးပါ

ေရးမယ္ဆုိရင္ ...

<span style="background:#60f450">သင္ေရးခ်င္ေသာစာ</span>

ေနာက္ခံ background အေရာင္ကေတာ့ကုိယ္ၾကဳိက္သလုိ ေျပာင္းလုိ႕ရပါတယ္ ...အခု ဟာကေတာ့ စာလုံးကေလးကုိ ခုန္ေနေအာင္လုပ္တာကေလးပါ .....

နမူနာပုံစံကေလးပါ

ေရးမယ္ဆုိရင္ ...

<blink>သင္ေရးခ်င္ေသာစာ</blink>


ဒါကေတာ့ သခ်ာၤဂဏန္း ေတြမွာလုိေပါ့ ထပ္ညႊန္းတင္တဲ့ ပုံစံသေဘာမ်ဳိးပါ ..

နမူနာပုံစံကေလးပါ

ေရးမယ္ဆုိရင္ ....

သင္ေရးခ်င္ေသာစာ<sup>အေပၚသုိ႕တင္လုိေသာစာ</sup>


ဒါကေတာ့ သခ်ာၤဂဏန္း ေတြမွာ ေဘ့စ္မွာခ်တဲ့ ပုံစံသေဘာမ်ဳိးပါ ..

နမူနာပုံစံကေလးပါ

ေရးမယ္ဆုိရင္....

သင္ေရးခ်င္ေသာစာ<sub>ေအာက္သုိ႕ခ်လုိေသာစာ</sub>


စာလုံးကေလးေတြကုိ ေဖာ္ညႊန္းျပရင္း ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစခင္ဗ်ာ ...