ကုိယ့္ gmail box ကုိ ဖြင့္လုိက္ရင္ အျဖဴေရာင္ ခ်ည္းပဲ ရုိးေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီ့ ေနာက္ခံပုံစံကေလးေတြ ကုိ ေျပာင္းလုိက္လို႕ရပါတယ္ .. သူေပးထားတဲ႕ ပုံစံကေလးေတြ ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ မ်ားပါတယ္ ကုိယ္ၾကဳိက္တဲ႕ Theme ကေလးကုိ ေရြးျပီးေတာ့ၾကည့္လုိက္ေပါ့ .... အဲဒါကေတာ့ ကုိယ္ ရဲ႕ mail ကုိ အရင္ဆုံး ဖြင့္လုိက္ပါ .. ျပီးရင္ setting ကုိသြားပါ... ျပီးပါက Theme ဆုိတာေလးကုိႏွိပ္လုိက္ပါ.. အဲဒီမွာ ပဲ design ေလးေတြအမ်ားၾကီးကုိ ေတြရပါလိမ့္မယ္... ကုိယ္ၾကဳိက္တဲ႔ ပုံကုိ ေရြးလုိက္ပါ .. အဲဒီမွာ ေနတဲ႔ႏုိင္ငံ နဲ႔ ျမဳိ႔ ကုိ ျဖည့္ေပးျပီး save လုိက္ ရင္ ကုိယ့္ ရဲ႕ gmail background က သင္လုိခ်င္တဲ႔ အတုိင္း ရရွိသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ......သိျပီသားေတြ ဆုိရင္လည္း :sry ေနာ္ .. ဟီး ...