ဒီေအာက္က ေနရာ ကေလးကေနျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ firefox ကေလးေတြကုိ အလွဆင္ေပးလုိ႕ရပါတယ္ .. ဘယ္လုိ ပုံစံၾကဳိက္သလဲ ကႏုတ္ေတြနဲ႕ၾကုိက္လား .ေန၀င္ေနတာကုိၾကဳိက္လား .. ၾကဳိက္ရာေရြး Free ဗ်ာ.. ၁၀၀ ဖုိး ၃ ခုေတာင္ မဟုတ္ဘူး .. အဟဲ .. ေရြးျပီးျပီဆုိတာနဲ႕သူ႕ကုိ add-ons ကေလးကုိ ထည့္ေပးလုိက္ ..ျပီးရင္ firefox ကေလးကုိ restart ခ်ေပးလုိက္ဗ်ာ .. skin လွလွ ကေလးနဲ႕ ပုံေလးေတြ ေတြ႕ရလိမ့္မယ္ ...ကဲ စမ္းၾကည့္လုိက္ၾကရေအာင္ဗ်ာ ..


www.getpersonas.com