ေသြးအုပ္စု ဆုိတာဘာလဲ ...လူတိုင္းရဲ႕ ေသြးဟာ ရဲရဲနီနီ ေနေပမယ့္ တကယ့္ တကယ္ က်ေတာ့ မတူၾကဘူး။ အဲဒီ အခ်က္ကို
အခ်ိန္ကာလ အေတာ္တာရွည္စြာ မသိရွိခဲ့ၾကဘူး။ ေသြးကိုေအ၊ ဘီ၊ ေအဘီ၊ အိုဆိုတဲ့ အမ်ိဳးအစားေလး
မ်ိဳးခြဲျခားၿပီး အတန္းအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ ထားတယ္။ ေသြးမသြင္းခင္အဲဒီ ေသြးအုပ္စုေတြကိုသိရွိနား
လည္ထားဖို႔က သိပ္အေရးႀကီး တယ္။ ေရာေႏွာ လို႔ရႏိုင္တဲ့ ေသြးအုပ္စု ေတြရွိတယ္။ အုိေသြး ကိုအျခား
ေသြးေတြနဲ႔ေရာလို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျခား ေသြးအုပ္စု ေတြကေရာေႏွာလို႔မရဘူး၊တစ္ဖန္ေအဘီေသြး
ကိုအျခားေသြးေတြက ေရာေႏွာလို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေအဘီေသြးအုပ္စုက ေပးရံုပဲ ေပးႏိုင္တယ္။သူက
လက္မခံႏို္င္ဘူး။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕သီးျခားရွိေနတဲ့ ေသြးအုပ္စု ျဖစ္ေအာင္ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာင္းလဲႏိုင္
ဘူး။ လူတစ္ေယာက္ကေသြးထုတ္ေပးရင္ေသြးလွဴရွင္လို႔ေခၚတယ္။သူကေသြးကိုသြင္းယူရင္ေတာ့ေသြး
လက္ခံသူလို႔ေခၚတယ္။


ဦးေႏွာက္ကအနားယူပါသလား
လူရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ခံစားမႈေတြ၊ အေတြးေတြ၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြ အားလံုးကို ဦးေႏွာက္ကအုပ္ခ်ဳပ္
ထားတာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ဆိုတာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ကိုယ္ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းဆိုတာထက္ ပိုတယ္။ သူ
ကိုယ္တိုင္က လူျဖစ္ေနတယ္။ ဦးေႏွာက္က ဘယ္လုိအနားယူသလဲ။အဲဒီလူကိုယ္တိုင္ မသိဘဲဦးေႏွာက္
က အခ်ိန္ ရိွသမွ် အလုပ္လုပ္ေနတယ္။ လူတစ္ေယာက္ အိပ္စက္ေနရင္ေတာင္မွ ဦးေႏွာက္ ကအသက္
ရွဴတာေတြ၊ အျခားခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုဆက္လက္ထိ္န္းခ်ဳပ္ထားတယ္။
အဲဒီ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ဆက္လက္ထိ္န္းခ်ဳပ္ထား တဲ့ နာ့ဗ္ ေၾကာေတြဟာအစံုလိုက္ လုပ္ေဆာင္ၾက
တယ္။ ဦးေႏွာက္ဆိုတာ သံုးေပါင္ေလာက္ရွိတဲ့မီးခိုးေရာင္မႈိပြင့္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ဂ်ယ္လီကိုထုတ္လုပ္ေပး
တဲ့ အျဖဴေရာင္တစ္သွ်ဴးေတြလည္းပါ၀င္တည္ရွိေနၾကတယ္။ ၃၀ ဘီလီယံ ေလာက္ မ်ားျပားတဲ့ ညဴရြန္
ေတြရွိတယ္။ မေရမတြက္ ႏိုင္တဲ့အာရံုခံဆဲလ္ေလးေတြရွိၾကတယ္။

သြားၾကားထုိးတံအေၾကာင္း

သြားၾကားထုိးတံသည္ သစ္သား၊ သတၴဳ(သို႔မဟုတ္) အျခားေသာအရာ၀တၳဳမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ
သြားၾကားမွအမိႈက္သရုိက္မ်ားကို အထူးသျဖင့္အစားစာၿပီးခ်ိန္တြင္ ဖယ္ရွားသန္႔ရွင္းသည့္ေသးငယ္ေသာတုတ္
ေခ်ာင္းကေလးျဖစ္သည္။ သြားၾကားကို သန္႔ရွင္းမႈျပဳ လုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ သြားၾကားထုိးတံတြင္ ခၽြန္ထက္ေသာ
အစြန္းတစ္ဖက္သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဖက္ပါရွိသည္။ သြားၾကားထိုးတံကိုသြားသန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရံု သာမကသြားေရစာ
မ်ား၊အသီးမ်ားစားေသာက္ရန္အတြက္လည္းခံတြင္းလုိက္ေသာအစားအစာအျမည္းစံုမ်ားျပင္ဆင္ရာတြင္လည္း
အသံုးျပဳၾကသည္။ အေမရိကန္သြားၾကားထုိုးတံကို ဘုဇပတ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္သည္။ သစ္တံုးႀကီးမ်ားကိုအလႊာပါ
မ်ားျဖတ္ထုတ္ၿပီး ၄င္းေနာက္သြားၾကားထိုးတံအထိေရာက္ေအာင္အဆင့္ဆင့္ထုတ္လုပ္ၾကသည္။၀ါးႏွင့္ပလက္
စတစ္သြားၾကားထိုးတံမ်ား ကိုလည္းထုတ္လုပ္ၾကၿပီး၊လူသားမ်ိဳးစိတ္မ်ားထက္ၾကာရွည္စြာပင္သြားၾကားထုိးတံ
မ်ားရွိခဲ့သည္။ဥေရာပေက်ာက္ေခတ္လူသားမ်ား၏ဦးေခါင္းခြံြမ်ားကိုေလ့လာရာတြင္သြားမ်ားကိုေသးငယ္ေသာ
အရာတစ္ခုျဖင့္ ဖယ္ရွားသန္႔ရွင္းမႈျပဳလုပ္သည္ဟူေသာအခ်က္ကိုေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့သည္။သြားၾကားထိုးတံသည္
သြားဘက္ဆုိင္ရာသန္႔ရွင္းမႈျပဳုလုပ္ေသာေရွးအက်ဆံုးအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။သြားပြတ္တံမ်ားမေပၚေပါက္ခင္က
တစ္ေယာက္၏သြားကိုအျခားတစ္ေယာက္ကမာေက်ာၿပီးေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာသစ္သားျဖင့္သန္႔ရွင္းေပးၾကသည္။
ေၾကးညိဳျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ သြားၾကားထုိးတံကို အိီတလီေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အဲ့လ္ပ္ေတာ္တန္းအေရွ႕ဘက္တြင္ တူး
ေဖာ္ရရွိေသာ ေရွးေဟာင္းအုတ္ဂူမ်ားတြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ၁၇ရာစုတြင္မူသြားၾကားထိုးတံကိုအဖုိးတန္တၴဴ၊
ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ စီျခယ္ျပဳလုပ္ၾကၿပီးဇိမ္ခံပစၥည္းအျဖစ္အသံုးျပဳၾကသည္။ယေန႔ေခတ္တြင္မူသြားပြတ္
ႀကိဳး၊ သြားပြတ္တံစေသာ သြားသန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ားကို ပိုမုိအသံုးျပဳလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သြားၾကား
ထုိးတံမ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္အသံုးျပဳေနၾကဆဲျဖစ္သည္ဟု ၂၀၀၈ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ၃ရက္ေန႔ထုတ္ 7Day
News ဂ်ာနယ္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

ေရအိမ္သုံးစကၠဴ အေၾကာင္း

အေမရိကန္လူမ်ဳိး ဇက္သ္၀ွီလာဆုိသူသည္ ၁၉၇၁ ခုနွစ္ကထုပ္ပိုးစကၠဴလိပ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့
သည္။ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္က ကိုယ္ပိုင္စကၠဴလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္သ
ျဖင့္ ၁၈၇၇ ခုႏွစ္တြင္ Albany Perforated Wrapping Paper ကုမၸဏီကိုျပန္လည္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး
ေရအိမ္သံုးစကၠဴလိိပ္မ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ အညိဳေရာင္ စကၠဴလိပ္မ်ားမွာ အေမရိကန္ ေရ
အိမ္မ်ားတြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ထိုအခ်ိန္က အသံုးျပဳမႈ နည္းေသးသည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ ေရအိမ္သံုး
စကၠဴမ်ားမွ သန္႔ရွင္းမႈအတြက္ အေရးပါေသာ အရာမ်ားျဖစ္လာၿပီး အမ်ဳိးအစား အမ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္လုပ္
ကာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳလာၾကသည္ဟု 7Day News သတင္း ဂ်ာနယ္ တြင္ေဖာ္ျပထား
သည္။

Ref: ေခတ္လူငယ္ဂ်ာနယ္