ဒါေလးကေတာ ့Pdf files ေတြကိုmultiplePdf filesကေနsinglePdf fileေၿပာင္းတဲ ့softwareေလးပါ...ေနာက္ၿပီးPdf fileတစ္ခုကေနmultiplePdf filesေတြခြဲထုတ္ရာမွာလဲအသံုး၀င္ပါတယ္။အထဲမွာserial number ပါပါတယ္။
serial numberထည္ ့ၿပီးေတာ ့full versionသံုးလို ့ရပါတယ္။


Download link :

Download link :