ဒါကေလးကေတာ့ အသုံး၀င္တယ္လုိ႕လဲဆုိလို႕ရပါတယ္ .... ကုိယ့္ရဲ႕ Blog မွာ ေနာက္ဆုံး ေရးခဲ့ တဲ႕ ပုိစ့္ေတြ
ျပီးေတာ့ ကုိယ့္ဆီကုိလည္လည္ လာသူေတြေပးသြားတဲ႕ Comments ကေလးေတြကုိ side bar ကေလးမွာ ေဖာ္ျပေပးသြားတာပါ ... လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ သိပ္ေတာ့ မခက္ပါဘူးခင္ဗ်ာ .. ရုိးရုိးကေလးပါပဲ ...
layout => Page element => add wigdet => Html/javascript ကုိ သြားလုိက္ေပါ့ .. ျပီးရင္ေတာ့ေအာက္က code ကေလးေတြကုိ ကူးျပီးေတာ့ ထည့္လုိက္ပါခင္ဗ်ာ .. အဆင္ေျပသြားပါတယ္ .. :)

Recent Posts ေတြအတြက္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီေအာက္က ကုဒ္ေနာ္ ...

<script style="text/javascript" src="http://www.geocities.com/asmara.4477/script/recentpost.js"></script><script style="text/javascript">var numposts = 4;var showpostdate = true;var showpostsummary = true;var numchars = 100;var standardstyling = true;</script><script src="ကိုယ့္ Blog ရဲ႕ Url /feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts"></script>

Recent Comments ေတြအတြက္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီေအာက္က ကုဒ္ေနာ္ ...

<script style="text/javascript" src="http://www.geocities.com/asmara.4477/script/recentcomment.js"></script><script style="text/javascript">var numcomments = 4;var showcommentdate = true;var showposttitle = true;var numchars = 25;var standardstyling = true;</script><script src="ကိုယ့္ Blog ရဲ႕ Url /feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments"></script>

အဲဒါကေလးမွာ ကုိယ္ က ဘယ္ႏွခု ေဖာ္ျပမလဲဆုိတာကုိ ျပင္ခ်င္ရင္ေတာ့ 4 ဆုိတဲ့ အေရအတြက္ကေလးကုိ ကုိယ္ၾကဳိက္သေလာက္ကေလးထားေပးလုိက္ပါခင္ဗ်ာ .. ျပီးရင္ေတာ့ ေအာက္မွာကေတာ့ ကုိယ့္ ရဲ႕ blog လိပ္စာကေလးကုိထည့္ေပးလုိက္ေပါ့ေနာ္ .. အဆင္ေျပပါေစခင္ဗ်ာ .. အဆင္မေျပရင္ မန္႕ခဲ့ပါဦး ...


Try to avoid getting involved in routine and detail unless absolutely necessary.
လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ ေန႕စဥၤ လုပ္ငန္းေတြ ၊ အေသးစိတ္ အလုပ္ေတြမွာ မလုပ္မျဖစ္လုပ္ရတာမ်ဳိးကလြဲလုိ႕ ၀င္မလုပ္ပါနဲ႕ ။