ကုိယ့္ Blog မွာ စာလုံးကေလးေတြ က ေသးေနတယ္ဆုိရင္ တခ်ဳိ႕ က်ေတာ့ ဖတ္ရတာ ကသိကေအာက္ မျဖစ္ေအာင္လုိ႕ ပါ .. firefox ကေနျပီးေတာ့ စာလုံးေတြ ကုိၾကီးေအာင္ လုပ္ လုိ႔လဲ ရပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ကုိယ့္ blog ကေလးမွာပဲ Buttom ကေလး ေတြ တပ္ထားလုိက္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေပါ့ .. ဒီနည္းကေလး က အသုံး၀င္ပါတယ္ .. ငယ္လုိ႕လဲ ရပါတယ္ .. စမ္းၾကည့္ရေအာင္ ပါ .. အရင္ ဆုံး ေတာ့ layout =>Edit Html ကုိ သြားလုိက္ပါ .. ျပီးရင္ ေတာ့ </head> ဆုိတာကေလးကုိ လုိက္ရွာလုိက္ပါဦး ... ရွာလုိ႕ ေတြ႕ရင္ ေတာ့ အဲဒီ့ </head> ရဲ႕ အေပၚမွာ ေအာက္က ကုဒ္ ကေလး ကုိ ထည့္လုိက္ပါ ...

<script src=' http://mglhulin.fileave.com/smalllarge.js ' type='text/javascript'/>


အဲဒီ့ Code ကေလးကုိထည့္ျပီးရင္ေတာ့ Save templete ေပးလုိက္ပါ .. ေပးျပီးသြားရင္ေတာ့ .. Layout => page element ကေနျပီးေတာ့ add garget ကေန html/javascript ကုိယူလုိက္ပါ ...ယူျပီးရင္ ေတာ့ ေအာက္က Code ကေလးကုိ ထည့္ေပးလုိက္ပါ ..

<a href="javascript:ts('body',1)"><center><table border="2">
<tr>
<td bgcolor="white">
Large font
</td></tr></table></center>
</a>
<a href="javascript:ts('body',-1)"><center><table border="2">
<tr>
<td bgcolor="white">
Small font
</td></tr></table></center></a>


Large font တုိ႕ small font တုိ႕ေနရာမွာေတာ့ ကုိယ္ ၾကဳိက္တာကေလးကုိထည့္လုိ႕ရပါတယ္ ... အဆင္ေျပပါေစခင္ဗ်ာ ...