စၾက၀႒ာသက္တမ္းဘယ္ ေလာက္ရွိၿပီလဲစၾက၀႒ာအတြင္းကဂလက္ဇီေတြဟာအခ်င္းခ်င္းျဖန္႕ထြက္ရုန္းကန္ရင္းေပၚေပါက္လာၾကတယ္။ ေနာက္
ေၾကာင္းျပန္ရွာေဖြၾကည့္မယ္ဆိုရင္လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္သန္းေပါင္း ၁၅,၀၀၀နဲ႔၂,၀၀၀၀အတြင္းတုန္းကဂလက္ဇီ ေတြဟာနီးကပ္စြာအတူ တကြ ရိွခဲ့ၾကတယ္။ဒါကစၾကာ၀ာရဲ႕အစပဲလား။
နကၡတၱပညာရွင္အမ်ားအျပားသေဘာတူလက္ခံထားတာရွိတယ္။ အခ်ိဳ႕ေပါက္ကြဲမႈေတြေၾကာင့္အေ၀းကို
ေျပးထြက္ေန ၾကတဲ့ ဂလက္ဇီ ေတြက စၾကာ၀႒ာ ကိုဖန္တီးတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ဘာေၾကာင့္ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ၾကရ တယ္ သို႔မဟုတ္ က်ယ္ျပန္႔မႈႀကီးျဖစ္ရတယ္ ဆိုတာကိုေတာ့မေျပာျပႏို္င္
ၾကဘူး၊
မဟာေပါက္ကြဲမႈႀကီးၿပီးဆံုး တဲ့ေနာက္မွာအရာ၀တၱဳေတြဟာ အလြန္႔အလြန္မ်ားျပားတဲ့ အပူေတြနဲ႔ဖြဲ႔စည္း
တည္ရွိလာ ၾက တယ္။ဂလက္ဇီေတြကိုဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။ဘာေၾကာင့္ၾကယ္တံခြန္မွာအၿမီးတန္းရွိေနတာလဲ ?


ၾကယ္တံခြန္ဆုိတာကီလိုမီတာအနည္းငယ္ပဲထူထဲတဲ့ေက်ာက္သားအေၾကအမြေတြ၊ေရခဲအေၾကအမြ
ေတြဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ကိုယ္ထည္ႀကီးျဖစ္တယ္။သူကေနနဲ႔အနီးကိုေရာက္လာတဲ့အခါမွာပူလာတယ္။ေရ
ခဲေတြကဓာတ္ေငြ႔ေတြ အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားတယ္။ဖုန္႔မႈန္႔အပိုင္းအစေတြကိုအာကာသထဲဆြဲထုတ္ပစ္
ထယ္။ေနမွပ်ံထြက္လာတဲ့အမႈန္ေလးေတြစုထားတဲ့တိမ္တိုုက္ေတြဟာ(အာကာသထဲရွိေလေၾကာင့္)
သူ႔ဓာတ္ေငြ႔ေတြကိုေနာက္ ဘက္တြန္းထုတ္ၿပီးဖုန္မႈန္႔ေတြနဲ႔အၿမီးတန္းအျဖစ္ဖဲြ႔စညး္ထားလုိက္ပါတယ္။
ေနရဲ႕အနားကျဖတ္ပ်ံေနစဥ္မွာအဲဒီဥကၠာခဲရဲ႕အၿမီးတန္းကသိပ္လွတယ္။အလွဆံုးပဲ၊အၿမီးတန္္းကီ္လို
မီတာသန္းနဲ႔ခ်ီၿပီးရွည္လ်ားႏိုင္တယ္။တစ္ခ်ဳိ႕အၿမီးတန္းေတြကသိ္ပ္ကိုပါးလႊာတယ္။ဥပမာအားျဖင့္ကမာၻ႔
အနီးမွေဘးဒုကၡမေပးဘဲျဖတ္ပ်ံသြားတဲ့ေဟလီၾကယ္တံခြန္ရဲ႕အၿမီးဟာသိပ္ကိုပါးလွပ္ပါတယ္Atoll ဆုိတာဘာလဲ
သႏာၱေက်ာက္တန္းေတြဆက္လုမတတ္ ပင္လယ္ေသာင္ျပင္ထဲက ဆားငန္ေရအိုင္ကို၀ုိင္းပတ္ထားတဲ့ေနရာကို Atoll
လို႔ေခၚပါတယ္။သႏာၱေကာင္ေတြမႀကီးထြား၊ မေပါက္ေရာက္ႏို္င္တဲ့ေရနက္ထဲအထိ Atoll အမ်ားစုျဖစ္တဲ့သႏာၱေက်ာက္
တန္း၀ိုင္းေတြကေရာက္ရွိေနၾကတယ္။ ပံုထဲကသႏာၱေက်ာက္တန္း၀ိုင္းေတြကေတာ့ ပင္လယ္ေရတိမ္ပိုင္းရွိ မီးေတာင္
တစ္ခုကို၀ိုင္းပတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္းကေရေအာက္နစ္သြားတာေၾကာင့္သို႔မဟုတ္ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေျပာင္း
တာေၾကာင့္သို႔မဟုတ္ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေျပာင္းတာေၾကာင့္သႏာၱေတြဟာဆက္လက္ရွင္သန္ႀကီးထြားေနၾကတယ္။
မူလကၽြန္းကပင္လယ္သဲေသာင္ထဲကဆားငန္ေရအိုင္ေအာက္ကိုနစ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္။ေက်ာက္တန္းေတြဟာ
Atoll အျဖစ္ပံုေပၚလာတယ္။


ကမာၻ႔အရွည္ဆံုးျမစ္ကဘယ္ျမစ္လဲ ?
ကမာၻ႕အရွည္ဆံုးျမစ္သံုးစင္းရွိ္ပါတယ္။(၆၆၇၀)ကီလိုမီတာရွည္လ်ားတဲ့အာဖရိကႏုိ္င္းျမစ္၊(၆၆၄၈)ကီလိုမီတာရွည္လ်ား
တဲ့ေတာင္အေမရိကတုိက္ရွိအေမဇံုျမစ္နဲ႔(၅၉၇၀) ကီလိုမီတာရွည္လ်ားတဲ့ ေျမာက္အေမရိကတုိက္က အစၥစပီမစ္ေဇာရီ
ျမစ္တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အေမဇံုျမစ္ကႏုိင္းျမစ္ထက္ပိုၿပီးက်ယ္တယ္။ေရပိုမ်ားတယ္။ ေလွေတြ၊ သေဘၤာေတြဟာျမစ္ညွာ
ကိုအေတာ္ေရာက္ေအာင္ဆန္တက္ႏုိ္င္ၾကတယ္။ႏိုင္းျမစ္ရဲ႕ပ်မ္းမွ်ေရစီးအားကတစ္စကၠန္႔ကို(၃၁၂၀)ကုဗမီတာရွိတယ္။
အေမဇံုျမစ္ရဲ႕ပ်မ္းမွ်ေရစီးအားကတစ္စကၠန္႔ကို(၁၈၀၀၀၀)ကုဗမီတာရွိတယ္။


သြားနာတာဘာေၾကာင့္လဲ ?
သြားေတြမွာရန္သူေတြမ်ားျပားလွပါတယ္။သၾကားလိုအစားအစာေတြကိုစားသံုးၾကတဲ့အခါမွာ
ဗက္တီးရီးယားေတြျဖစ္လာၿပီးအက္ဆစ္ေတြအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားတယ္။အဲဒီအက္ဆစ္ေတြက
ေၾကြသားေတြကိုတစ္စတစ္စဖ်က္ဆီးပစ္တယ္။ၿပီးေတာ့ေၾကြသားအကာကိုျဖတ္သြားၿပီးေပ်ာ့
ဖတ္အေခါင္းထဲကိုေရာက္သြားတယ္။ေပ်ာ့ဖတ္အေခါင္းထဲမွာနာ့ဗ္ေၾကာေတြေသြးေၾကာေတြ
ေျမာက္ျမား္စြာအဆံုးသတ္ၿပီးရွိ ေနၾကတယ္။ဗက္တီးရီးယားေတြကအဲဒီေပ်ာ့ဖတ္အေခါင္းထဲ
ကိုတိုက္ခိုက္ၿပီးေတာ့ေရာက္ရွိလာၾကတယ္။အဲဒီေတာ့အေခါင္းေပါက္ျဖစ္သြားတယ္။အဲဒီ
ေ၀ဒနာကကင္းေ၀းေစဖို႔လိုအပ္လို႔အခ်ဳိအစားအစာေတြကိုစားသံုးၿပီးတဲ့ေနာက္သြားေတြကို
စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္ေအာင္အၿမဲတမ္းေဆးေၾကာဖို႔အထူးအေရးႀကီးပါတယ္။ပံုမွန္ၾကားကာလ
ေတြမွာသြားဆရာ၀န္ေတြနဲ႔သြား ေတြကိုစစ္ေဆးေပးဖို႔ကလည္းအေရးပါတဲ့ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါ
တယ္။